bootstrap builder

TIM

Voditelji sekcija

Slaviša Miljuš

Folklorna A sekcija

Daniela Borić

Vokalna sekcija

Franjo Pećarić

Gradski tamburaški orkestar

Adriana Marta Sadak

Folklorna dječja sekcija

Ana Posavec Šoštarić

Folklorna dječja B sekcija

Marko Brlečić

Tamburaška dječja sekcija

Petra Petrkač

Folklorna dječja sekcija

Tomislav Gec

Tradicijska sekcija

Rukovodstvo, suradnici i tijela Ansambla

Predsjednik Ansambla

Zamjenica predsjednika

Tajnica

ADRESA /ADDRESS

FA Ivan Goran Kovačić Sisak
Augusta Cesarca 2A
44000 Sisak, Croatia

KONTAKT / CONTACT

Email: faigkovacicsisak@gmail.com
Phone: 091/ 529-7037

OIB: 84803233644
IBAN: HR3624070001100322494
           OTP banka